Radny Miasta Częstochowy

Dołączmy do najlepszych!

niedziela • Październik 18, 2015 • 18:14

UZDROWIENIE CZĘSTOCHOWSKICH FINANSÓW

UZDROWIENIE CZĘSTOCHOWSKICH FINANSÓW

Częstochowa i inne gminy powinny mieć większy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Państwo od lat obciąża samorządy nowymi zadaniami i nie daje na ich realizację pieniędzy. Trzeba zwiększyć pulę publicznych pieniędzy przekazywanych samorządom. Finansowanie gmin na realnym poziomie zahamuje ich zadłużanie oraz umożliwi rozwój poprzez zwiększenie inwestycji.