Radny Miasta Częstochowy

Dołączmy do najlepszych!

woj. czestochowskie

WALCZYMY O WOJEWÓDZTWO CZĘSTOCHOWSKIE

Proszę udostępniajmy informacje o wszystkich inicjatywach związanych z walką o utworzenie województwa częstochowskiego.
Radni Mieszkańców Częstochowy przygotowali projekt stanowiska w sprawie utworzenia województwa częstochowskiego. … więcej

WIĘCEJ PIENIĘDZY NA CZĘSTOCHOWSKIE DROGI

WIĘCEJ PIENIĘDZY NA CZĘSTOCHOWSKIE DROGI

Drogi krajowe na terenie Częstochowy powinny być utrzymywane przez państwo. Dlaczego płacimy za coś co nie jest naszą własnością? Nasze pieniądze są wydawane na remonty dróg niszczonych przez kierowców z całej Polski. … więcej

...a do Senatu bezpartyjny Marcin Maranda

Częstochowianie mają swoje marzenia, chcę o nie skutecznie walczyć w Senacie

ZOBACZ FILM >> … więcej

WSPARCIE CZĘSTOCHOWSKICH UCZELNI WYŻSZYCH

WSPARCIE CZĘSTOCHOWSKICH UCZELNI WYŻSZYCH

Będę wspierał utworzenie w Częstochowie uniwersytetu. Do tego czasu nasze uczelnie powinny mieć możliwość skorzystania z centralnych programów stypendialnych i kierunków zamawianych. Programy byłyby dedykowane mniejszym ośrodkom akademickim. … więcej

UZDROWIENIE CZĘSTOCHOWSKICH FINANSÓW

UZDROWIENIE CZĘSTOCHOWSKICH FINANSÓW

Częstochowa i inne gminy powinny mieć większy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Państwo od lat obciąża samorządy nowymi zadaniami i nie daje na ich realizację pieniędzy. … więcej

RATUNEK DLA CZĘSTOCHOWSKICH SZPITALI

RATUNEK DLA CZĘSTOCHOWSKICH SZPITALI

Należy właściwie obliczyć koszty poszczególnych procedur i zabiegów, a potem przeznaczyć na kontrakty NFZ odpowiednie środki budżetowe. Przez bałagan i niewydolność systemu szpitale są zadłużone, a gminy na ratowanie placówek co roku przeznaczają miliony złotych. O kłopotach Szpitala Wojewódzkiego na Parkitce słyszała już cała Polska. … więcej

WZMOCNIENIE CZĘSTOCHOWSKIEGO SAMORZĄDU

WZMOCNIENIE CZĘSTOCHOWSKIEGO SAMORZĄDU

Jestem za zrównoważonym rozwojem kraju. Dlatego największe miasta na prawach powiatu – takie jak Częstochowa, powinny otrzymywać dodatkowe środki budżetowe. Jesteśmy lokalnym centrum gospodarczym, kulturowym
i oświatowym, dlatego musimy mieć także zagwarantowany dostęp do instytucji o randze regionalnej.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA CZĘSTOCHOWIAN

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA CZĘSTOCHOWIAN

Proponuję, na wzór niektórych krajów zachodnioeuropejskich, przekształcenie straży miejskich w policję miejską (municypalną).Taka służba byłaby skutecznym uzupełnieniem i wsparciem działań policji. … więcej

10609559_792488810801937_7990525048729256353_n

Bronimy miejsc pracy!

Przedstawiam stanowisko klubu radnych Mieszkańcy Częstochowy w sprawie obrony miejsc pracy w Centrum Medycznym „Amicus”. Dodatkowo radni Piotr Strach i Zbigniew Mizgalski domagają się zwołania w tej sprawie nadzwyczajnego posiedzenia połączonych komisji – zdrowia i gospodarki. … więcej

pkw 4

MARANDA KANDYDATEM NA SENATORA?

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dzisiaj komitet wyborczy Bezpartyjny Marcin Maranda. To oznacza, że Marcin Maranda, lider samorządowego ugrupowania Mieszkańcy Częstochowy, 25 października zamierza ubiegać się o mandat Senatora Rzeczypospolitej Polskiej. … więcej