Radny Miasta Częstochowy

Dołączmy do najlepszych!

O mnie

Marcin Maranda ma 37 lat i bogate doświadczenie w działalności samorządowej, właśnie mija jego ósmy rok pracy radnego. Jest kandydatem ugrupowania „Mieszkańcy Częstochowy” na prezydenta miasta.

Podczas dwóch kadencji jako radny był wiceprzewodniczącym komisji edukacji. Kierował też komisją kultury, sportu i turystyki. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, pracował jako nauczyciel historii. Doskonale zna administrację samorządową. Doświadczenie zdobywał w częstochowskim magistracie i Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym.

Dzisiaj Maranda jest liderem samorządowego ugrupowania „Mieszkańcy Częstochowy”.
Jest laureatem konkursu „Samorządowiec Roku 2009” zorganizowanego przez Wydawnictwo Regiony i Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Zdobył tytuł najskuteczniejszego radnego 2012 roku w plebiscycie Dziennika Zachodniego i portalu Nasze Miasto.

Maranda ma pokaźny życiorys działalności społecznej. Kieruje Stowarzyszeniem Lokalni. Podczas studiów reaktywował i przez dwa lata kierował Niezależnym Zrzeszeniem Studentów częstochowskiej WSP. Odznaczony medalem za zasługi dla Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę oraz medalem 10-lecia Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników.