Dane do przelewów:

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN MARANDA.MIESZKAŃCY CZĘSTOCHOWY

Al. Najświętszej Maryi Panny 4
42-200 Częstochowa
NIP  9492232211
Regon 381068190

Numer konta: 49 1930 1129 2110 0121 5506 0001

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa
Oddział w Częstochowie
Ul. Waszyngtona 32
42-200 Częstochowa

Tytuł przelewu: Zasilenie KWW MARCIN MARANDA.MIESZKAŃCY CZĘSTOCHOWY


Podstawowe zasady:
Środki finansowe komitetu wyborczego mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Środki finansowe mogą być wpłacane na rzecz komitetu wyborczego jedynie:
  Czekiem rozrachunkowym,
  Przelewem,
  Kartą płatniczą
 • Darczyńcą może być tylko osoba posiadająca  rachunek bankowy. Można dokonać jednej lub kilku  wpłat
 • Niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych
 • Wykluczone jest przekazywanie komitetowi wyborczemu środków finansowych przez:
  Podmioty niebędące osobami fizycznymi np. spółki prawa Handlowego, stowarzyszenia, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, fundacje, partie polityczne, z konta związanego z działalnością Gospodarczą osób fizycznych.
  Zabronione jest pozyskiwanie środków po dniu wyborów
 1. Wpłat można dokonywać tylko do 20.10.2018
 2. Komitet wyborczy jest obowiązany prowadzić rejestr wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2100,00 zł ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby
 3. Łączna suma wpłat od obywatela polskiego nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 31 500,00 zł.
 4. Zakazane jest udzielanie komitetowi wyborczemu korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym (np. darowizn rzeczowych, darmowych usług), z wyjątkiem: nieodpłatnych usług polegających na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne, pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne, wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne, nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy.
 5. Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa
 6. Naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego, wymienionych w art.506 kodeksu wyborczego stanowi występek zagrożony karą grzywny od 1000 do 100 000 zł

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Lp.Data wpisu *)Data wpłaty *)**)Imię (imiona)NazwiskoMiejsce zamieszkaniaKwota wpłatyŁączna kwota wpłat ***)Dodatkowe informacje
1.2018-08-312018-08-31 Krystyna JadwigaKosargaBrzeziny Nowe5 0005 000
2.2018-08-312018-08-31Piotr PawełStrachCzęstochowa10 00010 000
3.2018-09-03 2018-09-02Tomasz LeszekMyślikowskiWąsosz6 0006 000
4.2018-09-03 2018-09-03 Andrzej WiktorMarandaJanów15 00015 000
52018-09-062018-09-05Piotr R.NiedbałaWarszawa5 0005 000
62018-09-072018-09-06TomaszGierczyckiCzęstochowa3 0003 000
72018-09-102018-09-10TomaszGierczyckiCzęstochowa5 0008 000
82018-09-102018-09-10ArturGorzelakCzęstochowa10 00010 000
92018-09-102018-09-10DominikŚpiewakCzęstochowa6 0006 000
102018-09-102018-09-10ZdzisławaŚwierczyńskaCzęstochowa5 0005 000
112018-09-112018-09-11JustynaCurranCzęstochowa5 0005 000
122018-09-202018-09-13KamilLegietaCzęstochowa1 5001 500
132018-09-202018-09-13KamilLegietaCzęstochowa197,421 697,42
142018-09-202018-09-17KamilLegietaCzęstochowa3702 067,42
152018-09-202018-09-20KamilLegietaCzęstochowa552 122,42
162018-09-202018-09-20Tomasz PiotrMizgalskiCzęstochowa10 00010 000
172018-09-242018-09-24KamilLegietaCzęstochowa3692 491,42
182018-09-26
2018-09-26
KamilLegietaCzęstochowa306,902 798,32
192018-09-26
2018-09-26
Paweł MarcinPoliszewskiCzęstochowa3 0003 000
202018-09-272018-09-27Artur JanuszPlazaCzęstochowa2 0002 000
212018-10-022018-10-01Piotr PawełStrachCzęstochowa22010 220

 

*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2018-08-30)

**) W kolumnie „Data wpłaty” wpisuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym komitetu

***) W kolumnie „Łączna kwota wpłat” wpisuje się kwotę wpłat od danej osoby narastająco, tj. sumę danej wpłaty oraz wszystkich wpłat wcześniejszych od tej samej osoby

 

REJESTR KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ KOMITET WYBORCZY

Lp.Nazwa banku udzielającego kredytuData udzielenia kredytuKwota (wysokość) kredytuOprocentowanie kredytuInne niż oprocentowanie koszty udzielenia kredytuTermin spłaty kredytuImiona i nazwiska poręczycieliKwota poręczenia poszczególnych poręczycieliDodatkowe informacje
----------

*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2018-08-30)