Celem akcji jest monitorowanie oraz rekonesans placów zabaw pod kątem ich bezpieczeństwa w użytkowaniu przez dzieci.